Tilrettelagte friluftsområder

Det er flere som har gode tips til både tilgengelige turmål og hvordan etablere gode tilrettelagte friluftsområder.
23. april 2015


www.GodTur.no
Velg fylke, deretter "Anlegg og turmål" og kryss av "Tilrettelagt friluftsområde"

www.UT.no

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har en god oversikt over godt tilrettelagte friluftsområder
http://www.stfk.no/no/Tjenester/Idrett_og_folkehelse/Friluftsliv/Tilrettelegging/ 


NHFs informasjonshefte "Stier å stole på"

10 tips for universell utforming av friluftsområder
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Den Norske Turistforening:
https://www.dnt.no/funksjonshemmede/