Viktig BPA vedtak i Trondheim

Viktig BPA vedtak i Trondheim

Politikerne i Trondheim har vedtatt viktige premisser for hvordan BPA skal utmåles og praktiseres i Trondheim.
30. november 2016
Kommunene praktiserer BPA ordningen svært ulikt. Selv om Trondheim i mange sammenhenger har ligget lengere fremme enn andre kommuner, har ordningen også møtt kritikk. NHF har særlig kritisert Trondheim for å bruke en minuttveileder for utmåling av timer for assistanse. Denne veilederen passer for eldre personer som trenger hjemmehjelp og ikke yngre funksjonshemmede som skal leve et aktivt liv.

Formannskapet i Trondheim vedtok derfor enstemmig den 29.11.16 at kommunen ikke lenger skal bruke minuttveileder for utmåling av BPA timer. I tillegg sies det at "Den ordinære hjemmetjenesten og BPA tjenesten har ulike målgrupper, og brukerne må få mer tid av BPA til samfunnsdeltakelse og sosial omgang."

"Det vises i denne sammenheng videre til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 som slår fast at kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Formannskapet forutsetter at BPA-tilbudet i Trondheim kommune utformes i samarbeid med brukerne og deres organisasjoner, i tråd med rundskrivet."

Vi ber de andre kommunene i Trøndelag om å følge etter.

Flere nyheter Flere artikler