Viktig BPA vedtak i Trondheim

Viktig BPA vedtak i Trondheim

Politikerne i Trondheim har vedtatt viktige premisser for hvordan BPA skal utmåles og praktiseres i Trondheim.
30. november 2016
Kommunene praktiserer BPA ordningen svært ulikt. Selv om Trondheim i mange sammenhenger har ligget lengere fremme enn andre kommuner, har ordningen også møtt kritikk. NHF har særlig kritisert Trondheim for å bruke en minuttveileder for utmåling av timer for assistanse. Denne veilederen passer for eldre personer som trenger hjemmehjelp og ikke yngre funksjonshemmede som skal leve et aktivt liv.

Formannskapet i Trondheim vedtok derfor enstemmig den 29.11.16 at kommunen ikke lenger skal bruke minuttveileder for utmåling av BPA timer. I tillegg sies det at "Den ordinære hjemmetjenesten og BPA tjenesten har ulike målgrupper, og brukerne må få mer tid av BPA til samfunnsdeltakelse og sosial omgang."

"Det vises i denne sammenheng videre til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 som slår fast at kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Formannskapet forutsetter at BPA-tilbudet i Trondheim kommune utformes i samarbeid med brukerne og deres organisasjoner, i tråd med rundskrivet."

Vi ber de andre kommunene i Trøndelag om å følge etter.

Flere nyheter
 • Vil ha Julie Næss vei i Trondheim
  05. juli 2018
  NHF Trøndelag har startet underskriftskampanje for at Julie Næss skal få en vei oppkalt etter seg.
 • Filmer fra NHFU
  11. juni 2018
  NHFU Trøndelag har laget 5 filmer om hvilke holdninger som samfunnet fortsatt har til personer med funksjonsnedsettelser.
 • Julie Næss - teaterstykke i Trondheim
  05. juni 2018
  I september blir teaterstykket «Eg vil skapa min himmel på jord» satt opp i Trondheim. Stykket handler om Julie Næss sitt liv.
 • Åpen debattkveld på Litteraturhuset i Trondheim
  25. mai 2018
  NHF Trøndelag arrangerer åpen debattkveld onsdag 6. juni kl 18.00 – 21.00 på Litteraturhuset i Trondheim
 • Kvinnedagen 8. mars
  28. februar 2018
  For første gang går NHF og NHFU i toget 8.mars både i Oslo og i Trondheim!
 • TT-trøbbel i Trøndelag
  31. januar 2018
  Namdalsavisa skrev om Edel fra Lierne som får livet sitt begrenset av et elendig TT-tilbud dersom administrasjonens forslag blir vedtatt. NHF Trøndelag har jobbet mye med TT-tilbudet i regionen, men møter en fylkesadministrasjon preget av liten vilje til å høre.
Flere artikler