TT-trøbbel i Trøndelag

Namdalsavisa skrev om Edel fra Lierne som får livet sitt begrenset av et elendig TT-tilbud dersom administrasjonens forslag blir vedtatt. NHF Trøndelag har jobbet mye med TT-tilbudet i regionen, men møter en fylkesadministrasjon preget av liten vilje til å høre.
31. januar 2018

Dette oppslaget i Namdalsavisa onsdag 24. januar rettet oppmerksomheten mot TT-problemene i Trøndelag.

Faksimile til Namdalsvisa. Lenke til saken ligger nederst i artikkelen.

TT-ordningen, som er taxitjenesten for funksjonshemmede som ikke kan benytte seg av kollektivtransporten, har vært temmelig ulikt praktisert fra fylke til fylke og ganske dårlig mange steder. NHF har jobbet aktivt med å forbedre TT-tilbudet i sine fylker i flere år. Nå som de fleste fylkeskommunene skal slås sammen med andre, samordnes også flere TT-ordninger, noe som byr på nye utfordringer flere steder.

Ny ordning reduserer tilbudet

I Trøndelag har fylkeskommunen kommet med et forslag til ny TT-ordning som på langt nær er godt nok. Ordningen som er foreslått er noe bedre enn den som Nord-Trøndelag har i dag og er beskrevet i avisoppslaget i Namdalsavisa, men på langt nær så god som den man har hatt i Sør-Trøndelag.

For å ta et eksempel: NHFUs Marianne Knudsen bor på Lade og er Sør-Trønder. Per i dag har hun et TT-tilbud tilsvarende 120 turer i året. Hvis den nye ordningen blir vedtatt med satsene som er i Nord-Trøndelag i dag, vil hun på strekningen Lade-Sandmoen kun få råd til 27 turer i året.

NHF Trøndelag har også reagert på flere andre sider av forslaget, og har kritisert det i et høringssvar.

Klikk her for å laste ned høringssvaret fra NHF Trøndelag

Manglende involvering og grove faktafeil

NHF Trøndelag har gått aktivt inn i denne saken, som Kristian Lian på regionkontoret til NHF Trøndelag beskriver som komplisert.

- Det nye forslaget til TT ordning kunne vært mye bedre dersom de hadde involvert oss i prosessen fra starten, slik politikerne vedtok. Forslaget er dramatisk for våre medlemmer og høringen er basert på grove faktafeil, sier han. Trøndelag fylkeskommune har feiltolket diskrimineringsloven og lagt til grunn at alle skal få samme tilbud, uavhengig av hvor stort behovet er.

 

Prioriterer ikke de med størst behov

Trøndelagsfylket har nemlig valgt å legge opp til en felles ordning for alle, uten å prioritere de som har størst reisebehov.

- Fylkeskommunen har tolket diskrimineringslovverket slik at alle funksjonshemmede må få det samme tilbudet, ellers er det diskriminering, opplyser Kristian.

NHF Trøndelag er godt kjent med lovverket og har også sjekket tolkningen med Likestillings- og diskrimineringsombudet. De har klare holdepunkter for å mene at fylkeskommunens tolkning ikke er riktig. Det har de også sagt tydelig fra om til fylkeskommunen. Men foreløpig har ingen av innvendingene blitt tatt til følge.

NHF Trøndelag har sendt fylkeskommunen en klage på prosessen.

- Vi vil jo at ordningen skal bli best mulig for alle og også sikre et godt reisetilbud til de som trenger det mest, sier Kristian.

Klikk her for å laste ned klagen NHF Trøndelag har sendt til fylkeskommunen

Får støtte fra ombudet

Også ombudet har sendt et brev til fylkeskommunen der de gjør oppmerksom på feiltolkningen og kritiserer fylkeskommunen for ikke å ha involvert funksjonshemmedes organisasjoner i prosessen. Ombudet ber om at begge deler rettes opp i det videre arbeidet med saken.

Klikk her for å laste ned brevet Likestillings- og diskrimineringsombudet har sendt

Organisasjonene danner felles front

Nå lager NHF Trøndelag et felles innspill sammen med Blindeforbundet og NFU, og de prøver også å få med seg FFO, for å danne en sterk, felles front overfor fylkeskommunen.

Når utfallet blir klart, er foreløpig usikkert, men Kristian antar at et vedtak trolig ikke vil komme før i april. Alle nåværende TT-avtaler går ut 1. juli, så det er sannsynlig at endringene vil bli gjeldende fra da av.

Les også oppslaget i Namdalsavisa: Kun en bytur for Edel

Flere nyheter Flere artikler