Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset er et identifikasjonsbevis for personer som trenger følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehallen eller reise kollektivt.
17. juni 2015

Ledsagerbeviset kan brukes på

•Norges idrettsforbunds arrangement

•Riksteateret

•Rikskonsertene

•Riksfergene

•NSB / tog: 50 % for den funksjonshemmede, 50 % for ledsager på full pris

•Nordlandia–hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost

Ved å vise fram Ledsagerbeviset når billett kjøpes, går ledsageren gratis inn, mens innehaveren av kortet betaler gjeldende billettpris.

I Trøndelag er det svært få kommuner som opplyser hvilke steder som aksepterer Ledsagerbeviset.

Pr. juni 2015 har vi følgende oversikt:

Ledsagerbeviset kan benyttes på følgene steder i Trondheim:

 • Arrangementer i kirkene i Trondheim
 • ATB (Bussene i Trondheim)
 • Avant Garden
 • Gråkallbanen
 • Husebybadet
 • Heimdal bowling
 • Idrettsarrangementer i regi av lag tilsluttet til NIF
 • Idrettshaller (kommunale)
 • Kultursenteret ISAK
 • Leo`s Lekeland
 • Muséet i Erkebispegården
 • Musikk-konservatoriet i Trondheim
 • Nidaros Domkirke
 • Nidaros treningssenter
 • Nidarøhallen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • NSB (halv pris for både kortholder og ledsager)
 • Olavsfestdagene
 • Olavshallen
 • Pirbadet
 • Riksvegferjene
 • Ringve Museum
 • Studentersamfundet
 • Teaterhuset Avant Garden
 • Trondheim Folkebibliotek
 • Trondheim Jazzfestival
 • Trondheim Jazzforum
 • Trondheim kommunale musikk- og kulturskole
 • Trondheim Kunstmuseum
 • Trondheim Symfoniorkester
 • Trondheim Kino
 • Trondhjems kunstforening
 • Trøndelag Folkemuseum/Sjøfartsmuseet
 • Trøndelag senter for samtidskunst
 • Trøndelag Teater
 • Vassfjellet skisenter
 • Vitenskapsmuseet
 • Vitensenteret
 • Vår Frue Kirke
 • Rockheim
 • Sats Treningssenter
 • 3T Treningssenter
 • Bowling 1 og Gocart AS

Malvik
I tillegg til å benytte Ledsagerbeviset ved kommunale arrangement, kan det også brukes som inngangsbillett ved lag og foreningers arrangement i kommunen samt kirkens konserter og arrangement. I tillegg er det gjort avtaler med Cafe Rampa.

Stjørdal
I Stjørdal kommune forventes det at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen aksepterer ordningen. For eksempel Stjørdal kulturhus. I tillegg er det ulike private arrangører som godtar, eller delvis godtar, ordningen.

Frosta
I Frosta kommune forventes det at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen aksepterer ordningen.


Leksvik
Leksvik hallen, samfunnshuset i Vanvikan, kultursalen i Leksvik, Skavelmyra idrettsanlegg, Trøa idrettsanlegg.