Våre lokallag
Les mer om Våre lokallag
Kommunale råd for funksjonshemmede
Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for funksjonshemmede. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikra åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet atkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.
Les mer om Kommunale råd for funksjonshemmede