Lørdag 24. august arrangerer vi Funkisdag på Solsiden i Trondheim med musikk, stands, mat, utstilling og foredrag.
NHF Trøndelag arrangerer Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trondheim Spektrum 10. - 11. april 2019.
Landsforeningen for Ryggmargsskadde inviterer til et seminar om assistanse i hverdagen, i Trondheim 14. mars.
Vi inviterer alle tillitsvalgte, brukermedvirkere og medlemmer til en idedugnad 22. januar om hvordan vi skal markere oss best mulig i kommunevalget 2019.