Landsforeningen for Ryggmargsskadde inviterer til et seminar om assistanse i hverdagen, i Trondheim 14. mars.
Vi inviterer alle tillitsvalgte, brukermedvirkere og medlemmer til en idedugnad 22. januar om hvordan vi skal markere oss best mulig i kommunevalget 2019.
NHF Trøndelag og NHFU Trøndelag inviterer medlemmer til kino og markering på FN's dag for funksjonshemmde 3. desember.
NHF Trøndelag har startet underskriftskampanje for at Julie Næss skal få en vei oppkalt etter seg.