NHF Trøndelag og NHFU Trøndelag inviterer medlemmer til kino og markering på FN's dag for funksjonshemmde 3. desember.
NHF Trøndelag har startet underskriftskampanje for at Julie Næss skal få en vei oppkalt etter seg.
NHFU Trøndelag har laget 5 filmer om hvilke holdninger som samfunnet fortsatt har til personer med funksjonsnedsettelser.
I september blir teaterstykket «Eg vil skapa min himmel på jord» satt opp i Trondheim. Stykket handler om Julie Næss sitt liv.