NHF Trøndelag har startet underskriftskampanje for at Julie Næss skal få en vei oppkalt etter seg.
NHFU Trøndelag har laget 5 filmer om hvilke holdninger som samfunnet fortsatt har til personer med funksjonsnedsettelser.
I september blir teaterstykket «Eg vil skapa min himmel på jord» satt opp i Trondheim. Stykket handler om Julie Næss sitt liv.
NHF Trøndelag arrangerer åpen debattkveld onsdag 6. juni kl 18.00 – 21.00 på Litteraturhuset i Trondheim